czendepl

XVII. INTERNATIONAL MTB MARATHON MALEVIL CUP 10. 6. 2017
UCI Mountain Bike Marathon Series 2017   
Jablonné v Podještědí / Góry Łużyckie / Czechy

mc logo 2017

Regulamin wyścigu Malevil Cup 2017
W zawodach mogą wziąć udział wszyscy sportowcy: niepełnosprawni, amatorzy (nie posiadający licencji) oraz zawodnicy licencjonowani z odpowiednimi dokumentami wydanymi przez krajowe związki kolarskie.

Wyścig jest częścią serii - UCI Mountain Bike Marathon Series 2017
                                            - MarathonMan – Europe 2017        
                                            - Author Marathon Tour
                                          
Organizator: PAKLI SPORT KLUB
                      Zdislavy z Lemberka 437
                      471 25 Jablonné v Podještědí / CZE
                      Tel.: +420 777 125 441
                      www.malevil cup.cz ,  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Główny przedstawiciel organizatora: Radek Patrák
Sędzia główny:  Commissaire International UCI
Lekarz wyścigu: delegowany przez ZZS Liberec
Oznakowanie trasy: Pavel Koreček
Bufet: Hanka Janďurová
Obsługa medialna: ...
Noclegi: ...

Zgłoszenia do wyścigu:
a) przez Internet – wypełnij formularz
UWAGA! Jeżeli w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia organizator nie odnotuje wpłaty startowego, zgłoszenie jest automatycznie anulowane.
b) osobiście – w sklepie rowerowym Pakli sport (Czechy, Jablonné v Podještědí)
Termin zapisów internetowych upływa 05. 06. 2017 – g. 20:00. Później będzie możliwość zapisania się w Biurze Zawodów w piątek 09.06. oraz w sobotę 10.06.

Kategorie:
Do wyścigu UCI Mountain Bike Marathon series – Malevil Cup 2017 może zgłosić się każdy z ważną licencją UCI (kobietyimężczyźni).
Pozostali zawodnicy mogą uczestniczyć w wyścigu Malevil Cup na trasach: A (100 km), B (65 km), C (45 km) lub D (25 km) zależnie od kategorii wiekowej (Hobby).

Kategoria Malevil Cup 2017

prop cz kat 100 65 engkategorie 45 25 eng   
O przydziale do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia.
Przykład: Zawodnik urodzony w 1998 roku w 2017 r. skończy 19 lat, nie posiada licencji i chce ścigać się na trasie 100 km – zostanie sklasyfikowany w kategorii MHA.

Klasyfikacja PAR  - mężczyźni
                                - mężczyźni masters (obaj zawodnicy urodzeni w roku 1977 lub wcześniej)
                                - mix (kobiety/mężczyźni w różnym wieku)
Klasyfikacia par nie jest przeznaczony dla rowerzystów licencją ELITE
Rejestracja kategorie par - wypełnij formularz

Pary mogą startować wyłącznie na trasie A-100 km. Do klasyfikacji liczy się czas drugiego zawodnika. Różnice czasowe na poszczególnych punktach kontrolnych pomiędzy zawodnikami z jednej pary mogą wynosić maksymalnie 2 minuty. Wszyscy zawodnicy startujący w klasyfikacji par będą także klasyfikowani osobno.

Niepełnosprawni
Start wyścigu osób niepełnosprawnych nastąpi o godzinie 9.30 z rynku w Jablonném v Podještědí.
Przejadą oni trasą C-45 km.
Nagrody – udekorowane zostaną trzy najlepsze kobiety i trzech mężczyzn w kategoriach kategoriach:
1. LC1, LC2, CP4
2. LC3, LC4, CP3
3. Tandemy – niewidomi i niedowidzący

Wpisowe MTB Marathon Malevil Cup 2017

prop eng startovne

W przypadku wypłaty wpisowego do 22. 5. częścią pakietu startowego jest pamiątkowa koszulka.

MarathonMan Europe 2017:
Regulamin i formularze zgłoszeniowe do MarathonMan 2017 można znaleźć na www.marathonman-europe.com

Opłaty startowe:
- przelewem na konto
- zapłata przy kasie Czeskiej banky lub w banku
- Sparkassse Oberlausitz-Niederschlesien Zitttau/GER
- możliwość zaplaty w sklepie z rowerami Pakli sport, Jablonné v Podještědí

Kontakt banky: PAKLI SPORT KLUB, Zdislavy z Lemberka 437, 471 25 Jablonné v Podještědí
- wpłaty w CZK:
numer konta: 020036-0904093369/0800 Česká spořitelna, Jablonné v Podještědí/CZE
IBAN: CZ80 0800 0200 3609 0409 3369
BIC: GIBACZPX
- wpłaty w EUR:
numer konta: 3000114822, Kennwort – Malevil, Sparkassse Oberlausitz-Niederschlesien Zitttau/GER
IBAN: DE61850501003000114822
BIC: WELADEDIGRLSymbol zmieny bedzie przydany po odeslaniu formularzu registracyjnym systémem na wasz e-mail.
W przypadku rezygnacji ze startu po uiszczeniu opłaty, odzyskanie jej możliwe jest wyłącznie poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu do 31.05.2017 roku oraz wpłacenie dodatkowej opłaty 100 CZK (5 EUR). Jakiekolwiek zmiany w danych ze zgłoszeń mogą być wprowadzane w piątek 09.06.2017 za dopłatą 100 CZK.

Wpisowe obejmuje:
Zabezpieczenie medyczne, elektroniczny pomiar czasu, serwis techniczny, bufet na trasie wyścigu (trasa 100km: x6, trasa 65km: x4, trasa 45km: x2, trasa 25 km: x1), bufet na mecie, numer startowy (a przy wcześniejszym zgłoszeniu także pamiątkowy T-shirt), możliwość umycia rowerów, kupon uprawniający do wzięcia udziału w losowaniu nagród po zawodach.
Możliwość zapoznania się z trasą: Resort Malevil - Heřmanice v Podještědí
                       - piątek  09.06.2017 16.00 – 20.00 TRASA A, B, C, D
                       - sobota 10.06. 2017  6.30 –  7.30  TRASA A
                                                          6.30 –   8.30 TRASA C, D
                                                          6.30 –   9.30 TRASA B
Trasa wyścigu:
Dystanse wyznaczone z pomocą strony Cykloserver.cz
                         trasa A 96 km – 2230 m przewyższeń
                         trasa B 67 km – 1540 m przewyższeń
                         trasa C 45km –    960 m przewyższeń
                         trasa D 26 km –   480 m przewyższeń
Nawierzchnia: 85% to leśne i polne drogi, 15% drogi asfaltowe

Start: sobota 10. 06. 2017 rynek Jablonné v Podještědí
                        trasa A 100 km - godzina  8.30
                        trasa C   45 km - godzina  9.30
                        trasa D   25 km - godzina  9.30
                        trasa B   65 km - godzina 10.30
Na trasie 100 km przygotowany zostanie dodatkowy podział na sektory startowe:
Sektor 1 – zawodnicy licencjonowani kategoria Elita mężczyzn i kobiet
Sektor 2 – startujący w ubiegłym roku + MME
Sektor 3 – startujący w ubiegłym roku
Sektor 4 – startujący po raz pierwszy, bez licencji

Meta: Resort Malevil - Heřmanice v Podještědi
Pomiar czasu: trasa A Krompach – Valy godz. 14.00
                         trasa B Petrovice godz. 14.00 Oybin godz. 15.30
Oczekiwany przyjazd na metę ostatniego zawodnika: 17:00. W przypadku wycofania się z wyścigu, zawodnik jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu najbliższemu przedstawicielowi organizatora i oddanie numeru startowego oraz czipa (numer startowy aż do zakończenia zawodów jest własnością organizatora).
Nagrody:
nagrody pieniężne- kategoria Elite M / W zgodnie z regulaminem UCI / ČSC
nagrody rzeczowe - pierwsze trzy w kategorii
              - wyłonienie Króla i Królowej Gór Łużyckich 2017
              - pierwszy zawodnik z każdej kategorii jest zwolniony z opłaty startowej na zawody Malevil Cup 2018
              - pod koniec dekoracji - losowanie nagród dodatkowych
Spis nagród losowanych będzie do wglądu w Biurze Zawodów 09. 06. 2017
Premia górska premia Hvozd / Hochwald 750 m n. m. / nagrody pieniężne dla pierwszych trzech zawodników z dystansu A
Trasa A 100 km  1. miejsce 150 EUR  
                            2. miejsce 100 EUR  
                            3. miejsce   50 EUR  
Premie lotne Oybin / pierwszych trzech zawodników - trasa A 100 km – nagrody
Wręczenie nagród podczas dekoracji.
Wyniki: Nieoficjalne wyniki będą publikowane po dojechaniu kolejnych 50 zawodników do mety.

Dekoracja zwycięzców: 10.06.2017
                         - 15.30 godz. kategoria ELITA trasa A
                         - 16.30 godz. kategoria HOBBY trasa C, D
                          - 17.30 godz. kategoria HOBBY trasa A, B
Protesty przyjmowane są pisemnie na mecie, najpóźniej do 30 minut przed dekoracją kategorii Elita i dystansów A, B, C lub D w biurze zawodów wraz z kaucją 500 CZK, która w przypadku odrzucenia protestu przepada na konto organizatora.
Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone do 24 godzin po zakończeniu zawodów na stronach internetowych: www.sportsoft.cz
Uwaga! Program czasowy zawodów może ulec zmianie. W takim przypadku zmiany będą ogłoszone najpóźniej przy rejestracji.
Inne postanowienia:
Zawody podlegają regulaminowi UCI / ČSC. Uczestnicy poniżej 18 roku życia mogą przystąpić do wyścigu wyłącznie po okazaniu zgody opiekuna. Każdy zawodnik podpisując formularz lub wysyłając go on-line deklaruje, że:
- zapoznał się z regulaminem i zgadza się go stosować,
- startuje na własną odpowiedzialność,
- jest w odpowiednim stanie zdrowia i posiada ubezpieczenie zdrowotne.
Każdy zawodnik podpisując formularz lub wysyłając go on-line deklaruje świadomość, że:
- zawody odbędą się w ruchu ulicznym,
- zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Każdy zawodnik powinien:
- przejechać wszystkie punkty kontrolne na trasie,
- posiadać na trasie numer startowy i czip do eletronicznego pomiaru czasu,
- mieć na głowie kask przez cały czas trwania zawodów (!!!)
- po dojechaniu na metę oddać czip – w innym przypadku nie zostanie sklasyfikowany.
Organizator nie ma prawa do udostępniania danych osobowych uczestników w innych celach niż te opisane w regulaminie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności ani kosztów zniszczonego sprzętu i uszczerbków na zdrowiu.
W razie odwołania zawodów z przyczyn niezależnych od organizatora takich jak epidemie, powodzie itp., organizator nie ma obowiązku zwrotu wpisowego.
Prośba organizatorów:
Zawody odbywają się na terenie chronionym gór Łużyckich. Dlatego prosi się uczestników, aby szanowali przyrodę, nie niszczyli jej i jeździli po wyznaczonych trasach. Organizator chciałby powtórzyć zawody w kolejnych latach i zachować dobre stosunki z gospodarzami terenu. Uczestnicy są także proszeni o zachowanie bezpieczeństwa na drodze oraz o zwrócenie uwagi na swoje warunki zdrowotne i upewnienie się, że posiadają ubezpieczenie działające także na terenie Czech oraz Niemiec (część trasy prowadzi przez granicę niemiecką).
Regulamin ten został przetłumaczony z języka czeskiego na polski dla Państwa informacji. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności – obowiązuje wersja czeska regulaminu.