czende

19. 12. 2022

Vážení přátelé, kamarádi,
dovoluji si vám přinést několik informací k dalšímu již
24. ročníku International MTB marathonu Malevil Cup 2023.

PF MC 2023

Tradičně jsme otevírali registraci k marathonu v době před Vánoci. Letos to je jinak. Jak jistě sledujete sami, situace se hodně změnila. Proto k přípravě nadcházejícího ročníku přistupujeme realisticky a s rozvahou.

Někteří zásadní partneři nám již potvrdili pokračování spolupráce pro další rok a my jsme za to moc rádi.
Přesto se ani my nevyhneme zdražení startovného. Snažíme se jeho výši vybalancovat tak, aby to pro vás bylo přijatelné a zároveň abychom mohli zajistit servis a služby v rozsahu, na jaký jste na Malevil Cupu zvyklí.

Připravujeme nový web, který bude spuštěn počátkem února 2023 včetně otevření registrace k marathonu pro nadcházející ročník. Aktuální informace i nyní sledujte na našem facebookovém profilu.

Dovoluji si vám všem popřát hezké Vánoce, vše nejlepší do nového roku, hodně zdraví i tolik potřebného štěstí.
Mějte se moc fajn.

Těšíme se na Vás nejpozději v červnu 2023 u nás v Lužických horách.

Za pořadatele a organizační tým Radek Patrák

www.malevilcup.cz      www.facebook.com/malevilcup 

Dear friends,
I would like to bring you some information about the 24th edition of the International MTB marathon Malevil Cup 2023.

Traditionally, we opened registration for the marathon before Christmas. This year it's different. As you can see, the situation has changed a lot. Therefore, we approach the preparation of the upcoming edition realistically and with caution.

Some essential partners have already confirmed to us the continuation of cooperation for the next year, and we are very happy about that.

Nevertheless, even we cannot avoid raising the entry fee. We try to balance its amount so that it is acceptable for you and at the same time we can provide the service and services to the extent that you are used to at the Malevil Cup.

We are preparing a new website, which will be launched at the beginning of February 2023, including the opening of registration for the marathon for the upcoming year. Follow our Facebook profile for current information.

May I wish you all a Merry Christmas, all the best for the New Year, good health and much needed happiness. Have a great time.

We look forward to seeing you in the Lusatian Mountains in June 2023 at the latest.

For the organizers and the organizing team Radek Patrák

www.malevilcup.cz      www.facebook.com/malevilcup 

19. 12. 2022